Interne Reglementen

1. Toegangs- en verblijfsvoorwaarden

 

Om de camping te betreden, zich hier te installeren en te verblijven dient men toestemming te krijgen van de campingbeheerder of diens vertegenwoordiger. De campingbeheerder heeft de verplichting over de voorzieningen en de openbare orde van de camping te waken en toe te zien op de naleving van deze algemene regels.

Verblijf op de camping houdt in dat men het campingreglement accepteert en zich er ook aan houdt. Niemand kan hier woonplaats kiezen.

 

2. Politieformaliteiten

 

Minderjarigen die niet vergezeld worden door hun ouders, worden slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van hun ouders. 

Ingevolge artikel R. 611-35 van het wetboek van binnenkomst en verblijf van buitenlanders en asielrecht, is de beheerder verplicht gasten van buitenlandse nationaliteit direct bij aankomst een individueel informatiedocument voor de politie te laten invullen en ondertekenen. In dit document dienen met name de volgende gegevens vermeld te worden: 

1. Naam en voornamen; 

2. Geboortedatum en -plaats; 

3. Nationaliteit; 

4. Gebruikelijke woonplaats. 

Kinderen tot 15 jaar kunnen op het document van één van de ouders vermeld worden. 

 

3. Het installeren van de kampeeruitrusting

 

De tent/caravan/camper en al het bijbehorende materiaal mogen alleen op de door de campingbeheerder of diens vertegenwoordiger aangewezen staanplaats worden geïnstalleerd.

 

4. Receptie

 

De openingstijden van de receptie zijn: 
van 15/04 tot 30/06 van 10:00 tot 12:00 uur en van 15:00 tot 18:00 uur.
van 01/07 tot 25/08 van 8:30 tot 12:00 uur en van 14:30 tot 19:30 uur.
van 26/08 tot 15/09 van 10:00 tot 12:00 uur en van 15:00 tot 18:00 uur.

7 dagen op 7 geopend

Bij de receptie kan men informatie krijgen over alle faciliteiten die de camping biedt, de mogelijkheden om levensmiddelen te kopen, de sportfaciliteiten en de toeristische attracties in de omgeving. Men kan hier ook terecht voor nuttige adressen. Een systeem voor het verzamelen en behandelen van claims staat ter beschikking van de gasten. 

 

5. Bekendmaking

 

Het campingreglement hangt bij de ingang van de camping en bij de receptie. De kampeerder kan op verzoek een exemplaar krijgen. Voor geklasseerde campings hangen de sterrencategorie met de vermelding “tourisme” of “loisirs” en het aantal “tourisme-” of “loisirsstaanplaatsen” aangegeven.

De prijzen van de verschillende dienstverleningen worden medegedeeld aan de gasten volgens de voorwaarden als bepaald in het besluit van de minister voor consumptie en liggen ter inzage bij de receptie. 

 

6. Vertrek

 

Gasten worden verzocht de avond van tevoren de receptie in kennis te stellen van hun vertrek. Gasten die ’s morgens vóór opening van de receptie willen vertrekken, moeten hun verblijf de dag daarvoor afrekenen. 

 

7. Geluidsoverlast

 

Gasten worden verzocht geen herrie te maken of luidruchtig te praten om overlast voor de buren te voorkomen. Geluidsapparatuur moet zacht worden afgesteld. Portieren en achterkleppen dienen ook zo onopvallend mogelijk gesloten te worden. Honden en andere huisdieren mogen nooit vrij rondlopen. Ze mogen niet door de eigenaar, die wettelijk aansprakelijk is, op de camping achtergelaten worden, ook niet opgesloten.

De beheerder garandeert de rust van de gasten door te bepalen op welke tijden er totale stilte dient te heersen : van 22:30 tot 7:30 uur.

8. Bezoekers

 

Na toestemming van de campingbeheerder of diens vertegenwoordiger gekregen te hebben, mogen bezoekers worden toegelaten op het terrein. De ontvangende kampeerder is aansprakelijk voor zijn bezoekers. Kampeerders kunnen bezoekers ontvangen bij de receptie.

De dienstverleningen en voorzieningen op de camping zijn toegankelijk voor bezoekers. Het kan zijn dat voor het gebruik van bepaalde voorzieningen betaald dient te worden. Dit geschiedt volgens de tarieven die aangeplakt hangen bij de ingang van het kampeerterrein en in de receptie. 

Auto’s van bezoekers zijn niet toegestaan op het terrein.

 

9. Verkeer en parkeren

Op het kampeerterrein dienen auto’s langzaam te rijden,  10 km/u maximaal. Autorijden is toegestaan tussen 7:30 en 22:30 uur en is alleen toegestaan voor kampeerders die op het terrein verblijven.

Parkeren is streng verboden op plaatsen die normaalgesproken bestemd zijn voor kampeeruitrustingen, behalve indien een parkeerplaats is voorzien. Geparkeerde voertuigen mogen het verkeer niet belemmeren en nieuwe gasten niet hinderen bij het installeren van hun tent/caravan/camper. 

10. Onderhoud en aanblik van het terrein

 

Eenieder dient zich te onthouden van handelingen die de netheid, hygiëne en aanblik van het terrein en de voorzieningen, met name sanitaire voorzieningen, kunnen schaden. Het is verboden vuil water op de grond of in de goten weg te gooien. Gasten zijn verplicht hun afvalwater te legen op de daarvoor aangewezen plaatsen.

Al het huisvuil, afval van ongeacht welke aard en papier dienen in de daarvoor bestemde containers gegooid te worden.

Het wassen van wasgoed is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde wasbakken. De was kan eventueel opgehangen worden aan de gemeenschappelijke waslijnen. Het ophangen van de was aan droogrekjes op de eigen staanplaats is toegestaan tot 10.00 uur, mits het de buren niet hindert. Waslijnen mogen nooit aan bomen worden bevestigd.

Met de planten en bloemen op het terrein moet met respect omgegaan worden. Het is verboden spijkers in bomen te slaan, takken af te breken of iets te planten. Het is tevens verboden zelf de staanplaats af te bakenen of om in de grond te graven. Reparatie van schade aan planten, omheining, terrein of andere voorzieningen is voor rekening van de kampeerder die deze schade veroorzaakt heeft. De staanplaats die men na gebruik weer verlaat, moet achtergelaten worden in de staat waarin deze betrokken is.

 

11. Veiligheid

 

1. Brand

Open vuur (hout, kolen, enz.) is ten strengste verboden. Kooktoestellen moeten goed functioneren en mogen niet onder gevaarlijke omstandigheden gebruikt worden.

In geval van brand moet men altijd meteen de receptie waarschuwen. De brandblussers staan indien nodig tot eenieders beschikking. Bij de receptie is een EHBO-doos te vinden.

2. Diefstal

De directie heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het toezicht op het terrein alsmede voor de eigendommen van kampeerders die aan de receptie zijn afgegeven. De kampeerder is zelf verantwoordelijk voor zijn eigendommen en wordt geacht de aanwezigheid van verdachte personen direct aan de beheerder te melden.

Gasten worden verzocht de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter beveiliging van hun eigendommen.

12. Sport en spel

 

Bruuske spelletjes of spelletjes die anderen hinderen zijn niet toegestaan in de nabijheid van de infrastructuur op de camping.

De gemeenschappelijke zaal kan uitsluitend worden gebruikt voor rustige spelletjes.

Kinderen moeten tijdens sport en spel altijd onder toezicht van hun ouders staan.

 

13. Achterlaten van onbeheerd materiaal

 

Men kan alleen met toestemming van de directie en op de aangewezen plaats, materiaal onbeheerd op het terrein achterlaten. Voor deze dienstverlening kan geld in rekening gebracht worden. 

14. Overtreding van het reglement

 

Als een kampeerder het verblijf van anderen verstoort of de voorschriften van het campingreglement niet respecteert, kan de campingbeheerder of diens vertegenwoordiger hem mondeling of, indien hij dit nodig acht, schriftelijk aanmanen om de overlast te staken.

In geval van ernstige of herhaalde overtreding van het campingreglement en nadat de campingbeheerder of diens vertegenwoordiger de overtreder heeft gewaarschuwd, kan de campingbeheerder het contract met hem opzeggen en hem de toegang tot het terrein ontzeggen.

Is er sprake van een strafbaar feit, dan kan de campingbeheerder de hulp van de politie inroepen.​

Neem contact op met ons

Openingstijden receptie

Hoogseizoen

(juli - augustus)

08:30 - 12:00

14:30 - 19:30

Laagseizoen

10:00 - 12:00

15:00 - 18:00

Weerbericht

2020  Camping de la Clairette

  • Blanc Facebook Icône
  • Blanc Icône Instagram