top of page

Wettelijke vermeldingen

Site Editor en Publication Manager

ARNAUD Jody

Camping de la Clairette

988 route de Die

26 340 Espenel FRANCE

04 75 21 74 48

SAS au capital de 5 000 €

RCS Romans 521 916 866 00010

Website hosting

Deze site en de bijbehorende databases worden gehost op de servers van het bedrijf :

OVH

2 rue Kellermann

BP 80157

59053 Roubaix Cedex 1

0 820 698 765

support@ovh.com

SAS au capital de 10 000 000 €

RCS Roubaix-Tourcoing 424 761 419 00045

Foto rechts

ARNAUD Jody

L.Pascale La Drôme Tourisme

Intellectuele eigendom

De algemene structuur van www.campingdelaclairette.com, evenals de teksten, graphics, beelden, geluiden en video's waaruit het bestaat, zijn eigendom van de uitgever. Elke voorstelling en/of reproductie en/of gedeeltelijke of totale exploitatie van de inhoud en diensten aangeboden door de website www.campingdelaclairette.com, door welk proces dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Camping de la Clairette is het strikt verboden en kan het een inbreuk vormen in de zin van artikel L 335-2 en in de zin van het Franse Wetboek van intellectuele eigendom.

Al deze site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden aan de teksten en foto's van deze site. De verveelvoudiging van deze site geheel of gedeeltelijk op enig elektronisch of ander medium is strikt verboden, tenzij de auteur hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven, overeenkomstig artikel L 122-4 van de Code le Proprieté intellectuelle.

Verantwoordelijkheden

Camping de la Clairette aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor onjuistheden of weglatingen in de informatie op zijn site, alsmede voor eventuele problemen die zich voordoen bij de toegang tot zijn site of voor enige mislukking.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.
De Franse rechtbanken zijn uitsluitend bevoegd om geschillen te horen die direct of indirect verband houden met de toegang tot deze site of het gebruik ervan.

Bemiddeling van consumentengeschillen

In overeenstemming met artikel L. 152-1 van het consumentenwetboek kunt u gratis gebruik maken van de bemiddelingsdienst waarvan Camping de la Clairette afhankelijk is : https://www.cm2c.net/
Of per post: 14 rue Saint Jean, 75017 Parijs.

bottom of page