top of page

Privacy Beleid

​1. Vaststellingen/Algemeen

De website van Camping de la Clairette (URL: https://campingdelaclairette.com) voldoet aan de GDPR (General Data Protection Regulation). Het zal dan de naam Site krijgen.

De directeur van de publicatie is de heer Jody ARNAUD - directeur van de SAS Camping de la Clairette.

De uitgever is de SAS Camping de la Clairette.

De gastheer is OVH, contact : 2 rue Kellermann, BP 80 157, 59 053 ROUBAIX Cedex 1.

The Site Content Manager is WIX, contact: Wix.com Incorporation - 500 Terry A François Boulevard - San Francisco - CA 94158 - United States - Phone: +1 415-639-9034

De DPO (Data Protection Delegate) van de Site is de directeur van de publicatie.

De gebruiker is de bezoeker of gebruiker van de Site.

Het CNIL is de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Persoonsgegevens zijn gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hier, de gebruiker.

Aanvaarding van dit Privacybeleid veronderstelt dat de gebruiker de nodige wettelijke capaciteit heeft. Om dit te doen, is hij nu minstens 16 jaar oud of, bij gebreke daarvan, heeft hij de toestemming van een voogd, curator of zijn wettelijke vertegenwoordiger, als hij jonger is dan 16 jaar of een mandaat heeft als hij namens een rechtspersoon handelt.

Dit Privacybeleid beschrijft de manieren waarop de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld en gebruikt, en de rechten van de gebruiker op de Site. De eenvoudige navigatie op de Site leidt tot de volledige acceptatie van dit Privacybeleid door de gebruiker.

2. Cookies

Wat zijn Cookies

De Content Manager gebruikt verschillende soorten cookies om zijn services te leveren en ervoor te zorgen dat deze naar behoren functioneren, om de prestaties te analyseren en de browserervaring van de gebruiker te personaliseren.

Verplichte :

- Essentiële cookies maken de activering van essentiële functies mogelijk, zoals: Beveiliging, identiteitsverificatie en netwerkbeheer. In overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL zijn deze Cookies vrijgesteld van het verzamelen van voorafgaande toestemming voor zover ze strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Site. Ze kunnen niet worden gedeactiveerd.

Facultatieve :

- Marketingcookies worden gebruikt om de effectiviteit van reclame te controleren om een geschikter service te bieden en om betere advertenties te verspreiden in overeenstemming met de belangen van de gebruiker.

- Functionele cookies verzamelen gegevens om de keuzes van de gebruiker te onthouden om hun ervaring te verbeteren en te personaliseren.

- Analytische cookies helpen te begrijpen hoe de gebruiker met de Site communiceert, fouten te ontdekken en een betere algemene analyse te bieden.

Het aanbrengen van optionele cookies vereist het verzamelen van de toestemming van de gebruiker.

Tabel met essentiële cookies
Cookies uitgegeven door derden :

Wanneer de gebruiker de Site bezoekt, worden bepaalde Cookies niet door de Content Manager maar door derden gedeponeerd voor de levering van gerichte advertenties. Deze cookies zijn onderworpen aan het privacybeleid van de sites van derden die ze uitgeven. Voor meer informatie, bezoek hun website : Google/Youtube, Instagram, Facebook.

In de meeste browsers kunt U cookies beheren. Het is mogelijk om de browser zo te configureren dat deze waarschuwt voor de komst van een cookie of om bijvoorbeeld alle cookies te blokkeren.

De volgende links leggen uit hoe U Cookie-instellingen in verschillende browsers kunt openen :


Volgt deze link als U niet door Google Analytics op alle websites gevolgd wilt zijn :  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. Verzamelde gegevens

Wanneer de gebruiker de Site betreedt, wordt een aantal niet-identificeerbare persoonlijke informatie automatisch verzameld door de Content Manager, zoals : Het besturingssysteem, de browser, de schermresolutie, de taal- en toetsenbordinstellingen, de internetserviceprovider, het tijdstempel, enz. de gebruiker mag toch de Site bezoeken zonder enige persoonlijk identificeerbare Informatie over hem of haar te onthullen.

Wanneer de gebruiker via een formulier (contact of boeking) contact opneemt met de Editor, worden de ingevoerde persoonlijke gegevens verzameld :

- Contactgegevens : Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, voertuigregistratie

- Verblijfsvoorkeuren : Verblijfsdatums, type accommodatie

- Bepaalde persoonlijke informatie die in het bericht zou worden opgenomen.

Gebruikers die bij het gebruik van een formulier niet hun persoonlijk identificeerbare informatie willen verstrekken, zullen niet rechtstreeks contact met de Editor vanaf de Site kunnen opnemen.

De Persoonlijke Informatie wordt onder veilige omstandigheden bewaard, volgens de huidige technologische middelen, in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR en de geldende wetgeving.

De gebruiker kan vragen om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens, deze te corrigeren of te verwijderen door de Editor aan te vragen via het contactformulier. Voordat het verzoek wordt ingewilligd, kan de DPO de gebruiker om aanvullende informatie vragen om zijn identiteit te verifiëren. In alle gevallen zal de redacteur binnen de wettelijke termijn van één maand op het verzoek reageren.

Hulp bij procedures: Door het CNIL voorgestelde mailmodellen.

Als de gebruiker vervolgens van mening is dat de Uitgever zijn verplichtingen met betrekking tot zijn persoonsgegevens niet nakomt, kan hij hier  een verzoek of klacht indienen bij het CNIL (bevoegde autoriteit in Frankrijk).

 

4. Gebruik van gegevens

 

De persoonlijke gegevens die via de formulieren (contact of boeking) worden doorgegeven, worden gebruikt om :

 

- Een offerteaanvraag, informatie te beheren,

- Een boeking beheren en valideren,

- Een verblijf beheren (een welkomstbericht verzenden, factureren, een tevredenheidsenquête verzenden),

- Om de autoriteiten te waarschuwen in geval van handelingen die strijdig zijn met de wet en om de rechten van de Uitgever te beschermen in geval van schade.

De persoonlijke informatie wordt opgeslagen in een database die  door de Content Manager van de Site onderhouden worden  en intern wordt overgedragen wordt en gebruikt om aan de vraag van de gebruiker te voldoen. Deze lijst zal onder geen beding aan derden worden toegezonden. Er zal geen marketinggebruik worden gemaakt van de verzamelde persoonlijke gegevens.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie en tot 36 maanden na het einde van de uitvoering van de dienst.

De internetgebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat de DPO zijn persoonlijke gegevens mag doorgeven op verzoek van een overheidsinstantie of op grond van een rechterlijke beslissing.

5. Websites van derden

De pagina's van de Site bevatten koppelingen naar andere websites. De uitgever is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze sites. Elke internetgebruiker wordt aangemoedigd om waakzaam te zijn bij het verlaten van de Site en om de privacyverklaring van elke website die hij bezoekt te lezen voordat hij zijn persoonlijke gegevens verstrekt. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die aan deze Site zijn gekoppeld.

6. Wijzigingen in het privacybeleid

Dit Privacybeleid kan gewijzigd worden om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen of om rekening te houden met wijzigingen in het verzamelen, gebruiken of opslaan van persoonsgegevens. Voor eventuele wijzigingen in het Privacybeleid wordt de gebruiker op de hoogte gesteld en krijgt de Editor zijn nieuwe toestemming. De voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruiker zijn die van kracht op het moment van surfen op de Site.

7. Intellectuele eigendom

De inhoud van de Site is auteursrechtelijk beschermd. Elke representatie, reproductie, vertaling, aanpassing of transformatie, integraal of gedeeltelijk, illegaal en zonder de toestemming van de Uitgever of zijn opvolgers wordt uitgevoerd, vormt een schending van Boeken I en III van de intellectuele-eigendomsrechten en kan aanleiding geven tot gerechtelijke procedures.

8. Contact

 

Als U vragen hebt over dit Privacybeleid of een verzoek hebt om een van de rechten uit te oefenen die in sectie 3 worden beschreven, kunt U rechtstreeks contact opnemen met de redacteur via het contactformulier op de Site. De DPO zal alle klachten trachten met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens op te lossen in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Bijgewerkt op 23/04/2022

bottom of page