Ecorce d'arbre

Verbeteren is onze visie

Onze toezeggingen

Maatregelen nemen om de impact van onze activiteiten op het milieu te verminderen

Als vanzelfsprekend

Uitgevoerde oplossingen

 • Aanplanting van bomen

  Bijna 300 bomen, van verschillende soorten, zijn sinds het opstarten van onze camping geplant. Zij nemen actief deel aan het bestrijden van de global warming door de opvang van meerdere tonnen atmosferische CO2 elk jaar.

 • Groene elektriciteit

  Het elektriciteitsverbruik is verantwoordelijk voor een groot deel van het milieu-impact van ons bedrijf, dat is waarom wij in 2020 voor Planète OUI gekozen hebben, een franse leverancier van 100% duurzame elektriciteit. 

  Alles is anders en toch is niets anders !

 • Elektrische auto

  In 2020 hebben wij ons bedrijfsauto vervangen door een 100% elektrisch model. Zo veroorzaken onze professionele verplaatsingen niet langer vervuilende uitstoot.

 • Zonneboiler

  Sinds 2019 en de opening van het nieuwe sanitair, is de helft van het warme water door de zon geproduceerd!

 • Phyto-zuiveringsinstallatie

  Sinds 2019 en de ingebruikname van het nieuwe sanitair blok, wordt al het afvalwater behandelt op een ecologische manier via filters van riet...

 • Hergebruik van groen afval

  Sinds 2015 hergebruiken wij door vermaling het snoei-afval. Het verbod op verbranding heeft de luchtverontreiniging en de uitstoot van CO2 verminderd en ons tegelijkertijd een herbruikbaar product voor onze bomen gegeven.

 • Afvalsortering

  Wij sorteren al 20 jaar lang ons afval en proberen voortdurend de doelmatigheid van het systeem te verbeteren.

 • Water

  De toegang tot water is een grote uitdaging voor nu en de toekomst, die niet verwaarloosd mag worden. Een Europeaan verbruikt gemiddeld 200 liter water per dag. Op onze camping is dat 70 liter, met name dankzij de aanwezigheid van getimede kranen en de inzet van toeristen! Bravo!

 • LED-verlichting

  Om ons energieverbruik te verminderen, is alleen het sanitaire gebouw's-nachts verlicht. LED-verlichting verbruikt gemiddeld slechts 0,28 kw/uur.

 • Schoonmaakmiddelen met een ecolabel

  Sinds 2019 gebruiken wij voor het onderhoud van het sanitair schoonmaakmiddelen met een ecolabel.

 • Photovoltaïque

  Nous espérons prochainement disposer d'une surface de 60 m² de panneaux photovoltaïques pour vous permettre de consommer l'électricité produite sur place.

 • Solar panels

  We are planning to soon get a 646 sq ft (60m²) area of solar panels to provide you with home-made electricity.

 • Zonnepanelen

  Wij hopen binnenkort een oppervlakte van 60 m² zonnepanelen te hebben om het verbruik van lokaal geproduceerde electriciteit mogelijk te maken.

 • Compost

  We'll soon provide common composting for the people who are willing to reduce the amount of waste in our trash cans.

 • Compost

  Binnenkort bieden wij een collectieve compost aan voor diegenen, die zich in willen zetten voor een vermindering van het afvalvolume.

 • Compost

  Prochainement nous proposerons un compost collectif pour ceux qui souhaitent s'investir dans une démarche de diminution du volume des poubelles.

 • Nestkastjes

  Onze camping is een plek van leven die niet alleen gereserveerd is voor mensen! Wij zullen binnenkort schuilplaatsen installeren voor dieren: vogels, eekhoorns, vleermuizen, insekten...

 • Animal housing

  Our campsite is meant to please human beings but we care for the living world too! So, animals like birds, squirrels, bats, insects... Will soon be provided with shelters.

 • Nichoirs

  Notre camping est un lieu de vie qui ne doit pas être réservé qu'aux humains ! Bientôt nous installerons des abris pour les animaux : oiseaux, écureuils, chauves-souris, insectes...

 • Electronic documents

  Most of the documents (invoices, receipts, booklets,...) given to our clients will soon be transmitted by paperless process.

 • Dematerialisatie van documenten

  Binnenkort zullen de meeste documenten (rekeningen , ticket , welkomstboekje...) die in het kader van hun verblijf aan onze klanten gegeven worden, gedigitaliseerd zijn.

 • Dématérialisation des documents

  Bientôt, la plupart des documents (factures, ticket, livret d'accueil...) transmis à nos clients dans le cadre de leur séjour le seront de manière dématérialisée.

 • Biogas

  Zodra het mogelijk is zullen wij op biogas overgaan, voor de aanvullende verwarming van warm water voor het sanitaire gebruik, in plaats van fossiel gas.

 • Biogas

  As soon as we can, we will turn to biogas for auxiliary domestic water heating and will so use it instead of fossil gas.

 • Biogaz

  Dès que cela sera possible, nous nous approvisionnerons en biogaz, pour le chauffage d'appoint de l'eau chaude sanitaire, en remplacement du gaz d'origine fossile.

 • Zéro Phyto

  Nous avons déjà fortement restreint l'utilisation de produits phytosanitaires d'origine chimique, l'objectif étant de s'en passer totalement.

 • Nul fyto

  Wij hebben al veel het gebruik van fytosanitaire middelen die van chemische oorsprong zijn beperkt. Ons doel is om deze helemaal niet meer te gebruiken.

 • Zero Plant-care products

  We have already considerably reduced our use of chemical plant-care products and plan to entirely do without them.

 • Free meadow

  We want to create a free meadow, an area where we won't use a lawn mower, only a scythe once a year. That will really preserve biodiversity and make shelter for animal and plant species alike.

 • Prairie libre

  Nous souhaitons créer une prairie libre, un espace non tondu, fauché une fois par an. Véritable réservoir de biodiversité et zone refuge pour les espèces animales et végétales.

Nieuwe ideeën ontbreken niet

Onze projecten

Neem contact op met ons

Openingstijden receptie

Hoogseizoen

(juli - augustus)

08:30 - 12:00

14:30 - 19:30

Laagseizoen

10:00 - 12:00

15:00 - 18:00

Weerbericht

2020  Camping de la Clairette

 • Blanc Facebook Icône
 • Blanc Icône Instagram